Živý obraz Jan Ámos Komenský opouští Jihlavu - hudba Z.Fibich

Příprava na realizaci největšího open-air živého obrazu v Čechách. Autor projektu Jiří Štilec a režisér Matěj Balcar na místě realizace v parku Gustava Mahlera při obhlídce a přípravě. Děkujeme všem účinkujícím za báječný přístup!!!

Publikováno 1. 5. 2015